Privacy Policy voor Bezoekers van 2 keer ITDe Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website van "2 keer IT" bezoekt.


1. Beheer

De website www.2keerit.nl staat onder beheer van "2 keer IT" De contactgegevens zijn te vinden op http://www.2keerit.nl. 2 keer IT is een handelsnaam van "2 keer IT".

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit een bezoek aan www.2keerit.nl worden max. 6 maanden bewaard.
2b "2 keer IT" zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
"2 keer IT" kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

3. Cookies
3a "2 keer IT" maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan "2 keer IT" de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij "2 keer IT". De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
"2 keer IT" is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Privacy Policy voor Klanten van 2 keer IT

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij "2 keer IT".


1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
"2 keer IT" kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan "2 keer IT" zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan "2 keer IT" verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing en/of inzage van klantgegevens
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die "2 keer IT" over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met "2 keer IT" via info@2keerit.nl. "2 keer IT" zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.